Certyfikat SSL LetsEncrypt – instalacja na Debian

Posiadając stronę www, pocztę, itp. potrzebujemy w jakiś sposób zabezpieczyć komunikację pomiędzy serwerem a użytkownikiem. Przykładowo wchodząc na stronę www, np. banku mamy większą pewność, iż strona należy do danego operatora czy instytucji – widząc przy adresie zieloną kłódkę. Poniżej przedstawiam jak zainstalować certyfikat letsencrypt, który jest darmowy:

apt-get update && apt-get upgrade
apt-get install python-certbot-apache
certbot --apache -m admin@example.com -d example.com -d www.example.com 

Następnie pojawi nam się:

Please read the Terms of Service at… gdzie potwierdzamy literką A

Dalej będzie:

Would you be willing to share your email address…potwierdzamy literką Y jeśli się zgadzamy

Kolejnym krokiem jest wybranie następujących spośród dwóch opcji :

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP 
access. 
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access.
Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS.
You can undo this change by editing your web server's configuration.

Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2 

W kolejnym etapie wybieramy domenę do której jest przypisana strona. Następnie możemy korzystać już z certyfikatu LetsEncrypt.