Jeżeli na stanie posiadamy modem USB oraz linux`a na pokładzie możemy zainstalować sobie bramkę sms – GAMMU + Kalkun. Poniżej przedstawię krótki FAQ z błędami:

  1. Nie można wysłać sms`a – prosi o PIN
gammu getsecuritystatus
Oczekiwanie na PIN
gammu entersecuritycode PIN -
Enter PIN code: <wpiujemy PIN naszej karty SIM>
gammu getsecuritystatus
Nic nie wpisano

Od tej chwili możemy już wysłać sms`a z naszego komputera.

Posiadając modem usb możemy go szybko zrestartować w razie potrzeby, poniższymi komendami:

lsusb

wyświetli nam się taki wpis:

Bus 001 Device 006: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard

Cyfry zaznaczone czarnym kolorem będą nam potrzebne do następnego kroku (są to id vendor i id product). A zatem restart wykonujemy następująco:

usb_modeswitch -R -v <id vendor> -p <id product>

np.

usb_modeswitch -R -v 12d1 -p 1506

Jeżeli mamy już zainstalowany serwer pocztowy i wgrany na nim certyfikat LetsEncrypt i chcemy korzystać z tego certyfikatu, musimy dodać odpowiedni wpis w:

/etc/postfix/main.cf

smtpd_tls_cert_file = /etc/letsencrypt/live/adam24.eu/fullchain.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/letsencrypt/live/adam24.eu/privkey.pem

/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/adam24/fullchain.pem
ssl_key = </etc/letsencrypt/live/adam24/privkey.pem