Logowanie do bazy Mariadb/MySQL

Jeżeli chcemy zalogować się do naszej bazy w Mariadb/MySQL wykonujemy poniższą komendę:

mysql -u root -p
show databases;
use mojabazadanych;