PHPMyAdmin – błąd sql.lib.php

W nowej wersji PHPMyAdmin występuje błąd jak poniżej:

W powyższym przypadku musimy w terminalu znaleźć ścieżkę:

/usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php

oraz zmienić w wierszu 613 następującą treść z:

|| (count($analyzed_sql_results['select_expr'] == 1)

na

|| (count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1