Linux – sprawdzenie adresu ip prywatnego i publicznego

Poniżej przedstawiam komendy którymi możemy sprawdzić naszą adresację poprzez terminal (konsolę) naszych systemów linux`owych, np. Debian lub Ubuntu:

  • adres prywatny
ip -a
  • adres publiczny
dig TXT +short o-o.myaddr.l.google.com @ns1.google.com | awk -F'"' '{ print $2}'