Linux szyfrowanie dysku – zmiana hasła

W systemie Linux Ubuntu/Debian możemy zmienić hasło w naszym szyfrowanym dysku, wykonując komendy poniżej:

sudo cryptsetup luksDump /dev/sdaX
sudo cryptsetup luksRemoveKey /dev/sdaX
sudo cryptsetup luksAddKey /dev/sdaX