Samba v4 jako serwer AD bardzo dobrze sprawdza się w pracy. Jednakże czasami występują problemy, takie jak poniżej:

Problem:

Podczas wywołania komendy: samba-tool gpo listall dostajemy komunikat jak poniżej:

ERROR(runtime): uncaught exception – (‘Could not find a DC for domain’, NTSTATUSError(3221225524, ‘The object name is not found.’))

Rozwiązanie:

W /etc/resolv.conf ustawiamy jak poniżej:

search mojadomena.lan

nameserver 127.0.0.1

Po zainstalowaniu Ubuntu Server jako kontener chciałem mieć do niego dostęp poprzez ZeroTier. Niestety otrzymywałem taki komunikat na serwerze Ubuntu:

zerotier-one[147]: ERROR: unable to configure virtual network port: could not open TUN/TAP device: No such file or directory

Rozwiązaniem okazało się:

na Proxmox:

cd /etc/pve/lxc/ nano 10x.conf

i tam dodajemy następujący wpis:

lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm

lxc.hook.autodev: sh -c “modprobe tun; cd ${LXC_ROOTFS_MOUNT}/dev; mkdir net; mknod net/tun c 10 200; chmod 0666 net/tun”

lub

lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm

lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file

na Ubuntu server:

cd /dev

mkdir net

mknod net/tun c 10 200

chmod0666 net/tun

i restartujemy nasz Ubuntu Server