Proxmox – dodanie ZeroTier w LXC (kontenerze)

Po zainstalowaniu Ubuntu Server jako kontener chciałem mieć do niego dostęp poprzez ZeroTier. Niestety otrzymywałem taki komunikat na serwerze Ubuntu:

zerotier-one[147]: ERROR: unable to configure virtual network port: could not open TUN/TAP device: No such file or directory

Rozwiązaniem okazało się:

na Proxmox:

cd /etc/pve/lxc/ nano 10x.conf

i tam dodajemy następujący wpis:

lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm

lxc.hook.autodev: sh -c “modprobe tun; cd ${LXC_ROOTFS_MOUNT}/dev; mkdir net; mknod net/tun c 10 200; chmod 0666 net/tun”

na Ubuntu server:

cd /dev

mkdir net

mknod net/tun c 10 200

chmod0666 net/tun

i restartujemy nasz Ubuntu Server