Samba jako Active Directory – problemy

Samba v4 jako serwer AD bardzo dobrze sprawdza się w pracy. Jednakże czasami występują problemy, takie jak poniżej:

Problem:

Podczas wywołania komendy: samba-tool gpo listall dostajemy komunikat jak poniżej:

ERROR(runtime): uncaught exception – (‘Could not find a DC for domain’, NTSTATUSError(3221225524, ‘The object name is not found.’))

Rozwiązanie:

W /etc/resolv.conf ustawiamy jak poniżej:

search mojadomena.lan

nameserver 127.0.0.1