Sharepoint Online i brak własnego URL

Strona Sharepoint Online niestety nie umożliwia nam przekierowania na naszą własną domenę. Tworząc rekord CNAME w DNS na naszym serwerze od strony Sharepoint Online otrzymujemy poniższy komunikat:

404 FILE NOT FOUND

Jedyne co mi przyszło do głowy, aby użytkownicy mogli łatwo zapamiętać adres strony xyz.pl to zrobienie przekierowania na stronę xyz.sharpoint.com. W tym celu należy:

  • postawić serwer z Apache2
    apt-get install apache2
    nano redirect.conf
ServerName xyz.pl
ServerAlias www.xyz.pl

RedirectPermanent / https://xyz.sharepoint.com/

ServerAdmin admin@xyz.pl

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
  • a2ensite redirect.conf
  • systemctl reload apache2
  • wskazać rekord A w DNS ze wskazaniem na IP naszego serwera
  • przekierować ruch na routerze (port 80 powinien być odblokowany)