Linux – sprawdzanie dużych plików

W systemie Debian/Ubuntu czasami potrzebujemy znaleźć pliki o największej objętości. Wystarczy wydać komendę:

du -a / | sort -n -r | head -n 20