Linux – rozmiar folderu

Czasami na szybko potrzebujemy sprawdzić jaki rozmiar ma nasz folder. Wystarczy użyć poniższej komendy:

du -h /ścieżka/do/folderu