Linux – generowanie certyfikatu self-signed

W celu szybkiego wygenerowania certyfikatu w systemach Debian/Ubuntu możemy zrobić to w następujący sposób:

openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/private/server.pem -keyout /etc/ssl/private/server.key