Linux – nie udało się uzyskać blokady

Czasami po wydaniu poniższej komendy:

apt-get update 

otrzymujemy następujący komunikat:

E: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Zasoby chwilowo niedostępne)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?

W powyższym przypadku należy wprowadzić komendę jak poniżej:

rm  /var/lib/dpkg/lock