Linux Ubuntu/Debian zatrzymanie/uruchomienie interfejsu sieciowego

Jeśli potrzebujemy zatrzymać/uruchomić jeden z interfejsów sieciowych możemy to wykonać następującą komendą:

ip a - wyświetla nam interfejsy z adresacją sieciową

ip link set <nazwa interfejsu> up/down