Powiadomienia w Proxmox są dość ważne, np. w przypadku zrzucania kopii maszyn na serwer zapasowy. Poniżej prezentuję jak ustawić powiadomienia:

 1. Instalujemy plik libsasl komendą apt install libsasl2-modules
 2. Edytujemy wpis nano /etc/postfix/main.cf następująco:
  relayhost = [smtp.office365.com]:587
  mynetworks = 127.0.0.0/8
  inet_interfaces = loopback-only
  smtp_use_tls = yes
  smtp_always_send_ehlo = yes
  smtp_sasl_auth_enable = yes
  smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
  smtp_sasl_security_options = noanonymous
  smtp_sasl_tls_security_options = noanonymous
  smtp_tls_security_level = encrypt
  smtp_generic_maps = hash:/etc/postfix/generic
  smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
  inet_protocols = ipv4
 3. Tworzymy plik w katalogu /etc/postfix o nazwie: sasl_passwd komendą touch sasl_passwd i edytujemy jak poniżej:
  [smtp.office365.com]:587 mojapoczta@mojadomena.pl:hasłodopoczty
 4. W kolejnym etapie generujemy następujące komendy:
  postmap hash:/etc/postfix/sasl_passwd
  chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd
  systemctl restart postfix
 5. Na końcu wchodzimy do GUI naszego Proxmoxa gdzie wchodzimy w zakładkę Centrum danych -> Opcje -> Powiadomienia z adresu i tam podajemy adres poczty z punktu 3