Po aktualizacji bazy MariaDB do wyższej wersji, klient Zabbix`a ogłosił błąd jak w temacie. Wystarczyło wykonać następujące komendy aby dalej ruszyło:

 1. Użytkownik który łączy się do Mysql – u mnie jest to zabbix. Zatem najpierw sprawdzam do jakich hostów został przydzielony w bazie:

  mysql -u root -p

  SELECT host FROM mysql.user WHERE User = ‘zabbix’;

  +———–+
  | Host |
  +———–+
  | localhost |
  +———–+


  Widzimy tutaj, że użytkownik zabbix ma dostęp tylko do localhost, więc musimy dodać go do 127.0.0.1, robiąc to w następujący sposób:

  show grants for ‘zabbix’@’localhost’; funkcja ta sprawdza przywileje;

  Przydzielamy uprawnienia dla 127.0.0.1:

  GRANT PROCESS, SHOW DATABASES, BINLOG MONITOR, SHOW VIEW, SLAVE MONITOR ON . TO 'zabbix‘@’127.0.0.1’ IDENTIFIED BY PASSWORD ‘tu wpisz swoje hasło’

Poniższe komendy pozwolą na aktualizację PHP 7.0 do wersji 7.4 dla Debian 9:

apt-get update && apt-get upgrade

apt-get -y install ca-certificates apt-transport-https

wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | apt-key add -

echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

apt-get update

apt-get -y install php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-curl php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-xml

php -v 


W nowej wersji PHPMyAdmin występuje błąd jak poniżej:

W powyższym przypadku musimy w terminalu znaleźć ścieżkę:

/usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php

oraz zmienić w wierszu 613 następującą treść z:

|| (count($analyzed_sql_results['select_expr'] == 1)

na

|| (count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1