Poniższe komendy pozwolą na aktualizację PHP 7.0 do wersji 7.4 dla Debian 9:

apt-get update && apt-get upgrade

apt-get -y install ca-certificates apt-transport-https

wget -q https://packages.sury.org/php/apt.gpg -O- | apt-key add -

echo "deb https://packages.sury.org/php/ stretch main" | tee /etc/apt/sources.list.d/php.list

apt-get update

apt-get -y install php7.4 php7.4-cli php7.4-common php7.4-curl php7.4-mbstring php7.4-mysql php7.4-xml

php -v 


W nowej wersji PHPMyAdmin występuje błąd jak poniżej:

W powyższym przypadku musimy w terminalu znaleźć ścieżkę:

/usr/share/phpmyadmin/libraries/sql.lib.php

oraz zmienić w wierszu 613 następującą treść z:

|| (count($analyzed_sql_results['select_expr'] == 1)

na

|| (count($analyzed_sql_results['select_expr']) == 1