Strona Sharepoint Online niestety nie umożliwia nam przekierowania na naszą własną domenę. Tworząc rekord CNAME w DNS na naszym serwerze od strony Sharepoint Online otrzymujemy poniższy komunikat:

404 FILE NOT FOUND

Jedyne co mi przyszło do głowy, aby użytkownicy mogli łatwo zapamiętać adres strony xyz.pl to zrobienie przekierowania na stronę xyz.sharpoint.com. W tym celu należy:

 • postawić serwer z Apache2
  apt-get install apache2
  nano redirect.conf
ServerName xyz.pl
ServerAlias www.xyz.pl

RedirectPermanent / https://xyz.sharepoint.com/

ServerAdmin admin@xyz.pl

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 • a2ensite redirect.conf
 • systemctl reload apache2
 • wskazać rekord A w DNS ze wskazaniem na IP naszego serwera
 • przekierować ruch na routerze (port 80 powinien być odblokowany)

W pracy zdarzyło mi się, że użytkownicy zgłaszali problem iż przy próbie zalogowania się do systemu Windows dostają komunikat:

Logowanie usługi Profil użytkownika nie powiodło się. Nie można załadować profilu użytkownika

Poniżej przedstawiam rozwiązanie:

 • logujemy się jako administrator lub w trybie awaryjnym
 • wchodzimy do rejestru (regedit) z uprawnieniami administratora
 • szukamy klucza:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
 • tam znajdujemy ciąg, zaczynający się od S-1-5 a kończący na .bak
 • zmieniamy nazwę z .bak na .bk
 • szukamy ciąg zaczynający się jak powyżej czyli S-1-5 ale bez .bak i tam klikając prawy przycisk myszy na kluczu klikamy na “Zmień nazwę” i dodajemy na końcu .bak
 • następnie w przerobionym ciągu z końcówką .bk usuwamy .bk

Zamykamy rejestr i restartujemy komputer. Powinniśmy bez problemu zalogować się do problematycznego profilu.

W pracy posiadamy serwer z OpenVPN postawiony na Debianie oraz Windows Serwer 2019 z Active Directory. Zaszła potrzeba aby kilka komputerów podłączony do Active Directory mogła łączyć się z sieci zewnętrznej. Ustawiłem zatem odpowiedni wpis w pliku *.ovpn który wygląda następująco:

client
dev tun
proto udp
remote xx.xx.xxx.xxx 1194
dhcp-option DNS 10.x.x.x
dhcp-option DOMAIN mojadomena.lokalne
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
auth SHA512
cipher AES-256-CBC
ignore-unknown-option block-outside-dns
block-outside-dns
verb 3

Podczas instalacji systemu Windows 10 (jak i również podniesieniu z Windows 7 do Windows 10) zdarzyło mi się, iż komputer nie wyłączał się lecz restartował, pomimo tego, iż zasilacz i UPS pracowały poprawnie. Rozwiązaniem okazało się przestawienie jednej z opcji w ustawieniach zasilania:

1. Panel Sterowania -> Opcje Zasilania -> Ustawienia Systemowe -> Definiuj przyciski zasilania i włącz ochronę hasłem 
2. Odznaczamy "ptaszek" przy opcji Włącz szybkie uruchamianie (zalecane) 

Czasami zdarza się, że nasza wiadomość zostanie źle odkodowana w naszym programie pocztowym thunderbird, tzn, pojawiają się zamiast ą, ę, ś,ć, itp. dziwne znaczki.

Wystarczy wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszy na folder Odebrane -> Właściwości i zmienić Rezerwowe kodowanie tekstu na UTF-8

Często dostaje email`e w formacie Libre Office Calc gdzie tekst jest wpisany jak poniżej:

Bardzo często potrzeba tekst oddzielić od siebie – tzn. aby imię było w oddzielnej kolumnie a nazwisko w innej.

W Libre Office Calc klikamy na Dane -> Tekst jako kolumny i zaznaczamy jak na obrazku poniżej:

W końcowym efekcie dostaniemy ładnie podzielony tekst jak poniżej:

Powyższa opcja przydaje się jeśli mamy tysiące rekordów do przerobienia.