PHPmyAdmin ułatwia nam zarządzanie bazami mysql. Instalując go domyślnie i posiadając serwer wystawiony na “świat” zmniejsza nam się bezpieczeństwo. Dlatego lepszą opcją jest dostęp do aplikacji tylko z naszej sieci wewnętrznej. Możemy to zrobić dodając w Apache`u odpowiedni wpis:

Alias /phpmyadmin /usr/share/phpmyadmin 
<Directory /usr/share/phpmyadmin> 
  Options Indexes FollowSymLinks  
  DirectoryIndex index.php 
  Order deny,allow 
  Deny from all
  Allow from 127.0.0.1 
</Directory>

Podczas instalacji systemu Windows 10 (jak i również podniesieniu z Windows 7 do Windows 10) zdarzyło mi się, iż komputer nie wyłączał się lecz restartował, pomimo tego, iż zasilacz i UPS pracowały poprawnie. Rozwiązaniem okazało się przestawienie jednej z opcji w ustawieniach zasilania:

1. Panel Sterowania -> Opcje Zasilania -> Ustawienia Systemowe -> Definiuj przyciski zasilania i włącz ochronę hasłem 
2. Odznaczamy "ptaszek" przy opcji Włącz szybkie uruchamianie (zalecane) 

Aktualizując Rainloop Webmail spotkałem się z taką podatnością, iż widoczny jest plik apllication.ini dla wszystkich z zewnątrz po wpisaniu:

/data/_data_/_default_/configs/application.ini

Rozwiązaniem okazało się dodanie w pliku Apache2 a dokładnie w conf-enabled -> rainloop.conf linijki jak poniżej:

<Directory /usr/share/rainloop/data/data/default/configs/>
   deny from all
 </Directory>

Czasami zdarza się, że nasza wiadomość zostanie źle odkodowana w naszym programie pocztowym thunderbird, tzn, pojawiają się zamiast ą, ę, ś,ć, itp. dziwne znaczki.

Wystarczy wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszy na folder Odebrane -> Właściwości i zmienić Rezerwowe kodowanie tekstu na UTF-8

Często dostaje email`e w formacie Libre Office Calc gdzie tekst jest wpisany jak poniżej:

Bardzo często potrzeba tekst oddzielić od siebie – tzn. aby imię było w oddzielnej kolumnie a nazwisko w innej.

W Libre Office Calc klikamy na Dane -> Tekst jako kolumny i zaznaczamy jak na obrazku poniżej:

W końcowym efekcie dostaniemy ładnie podzielony tekst jak poniżej:

Powyższa opcja przydaje się jeśli mamy tysiące rekordów do przerobienia.

Jeżeli na stanie posiadamy modem USB oraz linux`a na pokładzie możemy zainstalować sobie bramkę sms – GAMMU + Kalkun. Poniżej przedstawię krótki FAQ z błędami:

 1. Nie można wysłać sms`a – prosi o PIN
gammu getsecuritystatus
Oczekiwanie na PIN
gammu entersecuritycode PIN -
Enter PIN code: <wpiujemy PIN naszej karty SIM>
gammu getsecuritystatus
Nic nie wpisano

Od tej chwili możemy już wysłać sms`a z naszego komputera.

Posiadając modem usb możemy go szybko zrestartować w razie potrzeby, poniższymi komendami:

lsusb

wyświetli nam się taki wpis:

Bus 001 Device 006: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard

Cyfry zaznaczone czarnym kolorem będą nam potrzebne do następnego kroku (są to id vendor i id product). A zatem restart wykonujemy następująco:

usb_modeswitch -R -v <id vendor> -p <id product>

np.

usb_modeswitch -R -v 12d1 -p 1506

Jeżeli mamy już zainstalowany serwer pocztowy i wgrany na nim certyfikat LetsEncrypt i chcemy korzystać z tego certyfikatu, musimy dodać odpowiedni wpis w:

/etc/postfix/main.cf

smtpd_tls_cert_file = /etc/letsencrypt/live/adam24.eu/fullchain.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/letsencrypt/live/adam24.eu/privkey.pem

/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/adam24/fullchain.pem
ssl_key = </etc/letsencrypt/live/adam24/privkey.pem