Jeżeli chcielibyśmy aby docker współpracował z naszą maszyną wirtualną na Proxmox`ie, musimy wykonać następujące kroki:

  1. Instalujemy maszynę/kontener na Proxmox`ie
  2. Ustawiamy na naszej maszynie w ustawieniach Opcje -> Features na nesting=1
  3. Instalujemy docker komendą apk add docker
  4. Zmieniamy wpisy dla cgroups w Alpine Linux i po wpisach restarujemy maszynę/dockera:
# remove dirs for failed mounts 
rmdir /sys/fs/cgroup/cpu && rmdir /sys/fs/cgroup/cpuacct && rmdir /sys/fs/cgroup/net_cls && rmdir /sys/fs/cgroup/net_prio 
# mount missing cgroups (Ubuntu style) 
mkdir "/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct" 
mount -n -t cgroup -o "nodev,noexec,nosuid,cpu,cpuacct" "cpu,cpuacct" "/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct" 
ln -s "cpu,cpuacct" /sys/fs/cgroup/cpu 
ln -s "cpu,cpuacct" /sys/fs/cgroup/cpuacct 
mkdir "/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio"
mount -n -t cgroup -o nodev,noexec,nosuid,net_cls,net_prio" "net_cls,net_prio" "/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio" 
ln -s "net_cls,net_prio" /sys/fs/cgroup/net_cls
ln -s "net_cls,net_prio" /sys/fs/cgroup/net_prio
# mount systemd cgroup (Alpine mounts openrc, but Docker requires systemd...) # (based on hint at https://k9s.hatenablog.jp/entry/2019/06/16/075741) 
mkdir /sys/fs/cgroup/systemd 
mount -n -t cgroup -o none,name=systemd cgroup /sys/fs/cgroup/systemd