Jeżeli mamy już zainstalowany serwer pocztowy i wgrany na nim certyfikat LetsEncrypt i chcemy korzystać z tego certyfikatu, musimy dodać odpowiedni wpis w:

/etc/postfix/main.cf

smtpd_tls_cert_file = /etc/letsencrypt/live/adam24.eu/fullchain.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/letsencrypt/live/adam24.eu/privkey.pem

/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/adam24/fullchain.pem
ssl_key = </etc/letsencrypt/live/adam24/privkey.pem