Po aktualizacji bazy MariaDB do wyższej wersji, klient Zabbix`a ogłosił błąd jak w temacie. Wystarczyło wykonać następujące komendy aby dalej ruszyło:

 1. Użytkownik który łączy się do Mysql – u mnie jest to zabbix. Zatem najpierw sprawdzam do jakich hostów został przydzielony w bazie:

  mysql -u root -p

  SELECT host FROM mysql.user WHERE User = ‘zabbix’;

  +———–+
  | Host |
  +———–+
  | localhost |
  +———–+


  Widzimy tutaj, że użytkownik zabbix ma dostęp tylko do localhost, więc musimy dodać go do 127.0.0.1, robiąc to w następujący sposób:

  show grants for ‘zabbix’@’localhost’; funkcja ta sprawdza przywileje;

  Przydzielamy uprawnienia dla 127.0.0.1:

  GRANT PROCESS, SHOW DATABASES, BINLOG MONITOR, SHOW VIEW, SLAVE MONITOR ON . TO 'zabbix‘@’127.0.0.1’ IDENTIFIED BY PASSWORD ‘tu wpisz swoje hasło’