Często dostaje email`e w formacie Libre Office Calc gdzie tekst jest wpisany jak poniżej:

Bardzo często potrzeba tekst oddzielić od siebie – tzn. aby imię było w oddzielnej kolumnie a nazwisko w innej.

W Libre Office Calc klikamy na Dane -> Tekst jako kolumny i zaznaczamy jak na obrazku poniżej:

W końcowym efekcie dostaniemy ładnie podzielony tekst jak poniżej:

Powyższa opcja przydaje się jeśli mamy tysiące rekordów do przerobienia.