W pracy ułatwiamy sobie zadania zgłoszeniowe użytkowników przez system mantisbt. Ostatnio zdarzyło mi się, iż email`e nie dochodziły do użytkowników. Sprawdziłem poprzez PHPMyAdmin iż w tabeli

mantis_email_table

emaile poprawnie się zakolejkowały…jednakże dalej nie chciały wychodzić. Problemem okazał się GMAIL który odpowiadał za wysyłkę email…wystarczyło tylko zmienić hasło na GMAIL`u i poczta zaczęła dochodzić do użytkowników.

P.S.

Logi w mantis`ie można sprawdzić dodając wpis w /var/www/mantis/config_inc.php o następującej treści:

$g_log_destination = 'file:/tmp/mantisbt.log';