W pracy posiadamy serwer z OpenVPN postawiony na Debianie oraz Windows Serwer 2019 z Active Directory. Zaszła potrzeba aby kilka komputerów podłączony do Active Directory mogła łączyć się z sieci zewnętrznej. Ustawiłem zatem odpowiedni wpis w pliku *.ovpn który wygląda następująco:

client
dev tun
proto udp
remote xx.xx.xxx.xxx 1194
dhcp-option DNS 10.x.x.x
dhcp-option DOMAIN mojadomena.lokalne
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
remote-cert-tls server
auth SHA512
cipher AES-256-CBC
ignore-unknown-option block-outside-dns
block-outside-dns
verb 3

Praca zdalna w obecnych czasach jest na porządku dziennym. Dlatego chcąc bezpiecznie łączyć się z naszą siecią skorzystajmy z OpenVPN. Konfiguracja klienta pod linux`em jest banalnie prosta. Poniżej przykłady:

apt install network-manager-openvpn-gnome

Następnie dodajemy nasz plik z serwera do klienta w postaci *.ovpn

nmcli connection import type openvpn file /twojplik/*.ovpn