Zdarzyło mi się, iż jeden z programów np. Nextcloud nie chciał działać z wersją PHP 7.4. Musiałem wtedy wrócić do wersji PHP 7.2. Poniżej proste komendy jak aktywować/dezaktywować daną wersję PHP:

a2dismod php7.4 //deaktywacja
a2enmod php7.2 //aktywacja