Podczas aktualizacji Ubuntu, dostałem informację iż partycja /boot jest zbyt mała do aktualizacji. Wystarczy usunąć stary kernel następującą komendą:

dpkg -l linux-* | awk '/^ii/{ print $2}' | grep -v -e `uname -r | cut -f1,2 -d"-"`| grep -e [0-9] | grep -E "(image|headers)" | xargs sudo apt-get -y purge

Następnie uruchamiamy aktualizację naszego Ubuntu do wyższej wersji:

do-release-upgrade