Przeniesienie maszyny fizycznej nie jest skomplikowanym procesem. Zakładamy, że mamy maszynę fizyczną z Ubuntu i chcemy ją przenieść do środowiska wirtualnego Proxmox. W tym celu wykonujemy następującą kroki:

1.Maszyna fizyczna z np. Ubuntu – logujemy się do terminala i poniższą komendą tworzymy nasz dysk wirtualny:

dd if=/dev/sda | ssh naszakopia@192.168.x.x dd of=/home/naszakopia/vm-110-disk-1.raw status=progress

Kopię dysku maszyny fizycznej akurat w moim przypadku zrzuciłem bezpośrednio do Proxmox

2. Na samym Proxmox`ie tworzę za pomocą GUI nową maszynę wirtualną zbliżoną parametrami do maszyny fizycznej.

3. Loguję się do terminala Proxmoxa i kopiuje utworzony dysk do np. katalogu mojej maszyny wirtualnej (generalnie nie ma znaczenia gdzie skopiujemy dysk vm-110-disk-1.raw), a następnie wchodzę do katalogu:

/etc/pve/qemu/server/mojamaszyna.conf 

i edytuje linijkę:

virtio0: local-lvm:100/vm-110-disk-1.raw,size=1100G

4. Następnie uruchamiam w GUI Proxmox`a z moją maszynę wirtualną.

Uwagi końcowe: w moim przypadku gdy przenosiłem Ubuntu system wszedł do busybox`a. Przy komendzie:

exit

system wyświetlił mi informację o rozjechaniu się plików. Jednakże komendą:

fsck /dev/sda1 (lub /dev/mapper/ - zależy jak mieliśmy dyski podpięte)  

rozwiązało problem.