Szyfrowanie komunikacji pomiędzy serwerem a agentem Zabbixa nie jest skomplikowane. Poniżej przykład od instalacji agenta po włączenie szyfrowania:

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.2/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.2-4%2Bdebian11_all.deb

dpkg -i zabbix-release_6.2-4+debian11_all.deb

apt update 

apt install zabbix-agent

Włączenie szyfrowania – konfigurujemy plik /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Server x.x.x.x #podajemy adres serwera Zabbix
ServerActive=x.x.x.x #podajemy adres serwera Zabbix
Hostname=abc #gdzie abc to nazwa naszego serwera lokalnego
TLSConnect=psk #zmieniamy z unencrypted na psk
TLSAccept=psk #zmieniamy z unencrypted na psk
TLSPSKIdentity=abc #gdzie abc to nazwa naszego serwera lokalnego
TLSPSKFile=/etc/zabbix/secret.psk Następnie w katalogu /etc/zabbix generujemy plik o nazwie secret.psk

openssl rand -hex 32 #generujemy wartość klucza, który potem wklejamy do pliku secret.psk

nano secret.psk #tam wklejamy klucz który wygenerowaliśmy i zapisujemy plik

systemctl restart zabbix-agent #restart agenta
systemctl enable zabbix-agent #włączanie agenta podczas restartu serwera

Dalej przechodzimy do naszego serwera Zabbix i tam w Konfiguracja -> Hosty dodajemy nasz serwer