Przeniesienie maszyny fizycznej nie jest skomplikowanym procesem. Zakładamy, że mamy maszynę fizyczną z Ubuntu i chcemy ją przenieść do środowiska wirtualnego Proxmox. W tym celu wykonujemy następującą kroki:

1.Maszyna fizyczna z np. Ubuntu – logujemy się do terminala i poniższą komendą tworzymy nasz dysk wirtualny:

dd if=/dev/sda | ssh naszakopia@192.168.x.x dd of=/home/naszakopia/vm-110-disk-1.raw status=progress

Kopię dysku maszyny fizycznej akurat w moim przypadku zrzuciłem bezpośrednio do Proxmox

2. Na samym Proxmox`ie tworzę za pomocą GUI nową maszynę wirtualną zbliżoną parametrami do maszyny fizycznej.

3. Loguję się do terminala Proxmoxa i kopiuje utworzony dysk do np. katalogu mojej maszyny wirtualnej (generalnie nie ma znaczenia gdzie skopiujemy dysk vm-110-disk-1.raw), a następnie wchodzę do katalogu:

/etc/pve/qemu/server/mojamaszyna.conf 

i edytuje linijkę:

virtio0: local-lvm:100/vm-110-disk-1.raw,size=1100G

4. Następnie uruchamiam w GUI Proxmox`a z moją maszynę wirtualną.

Uwagi końcowe: w moim przypadku gdy przenosiłem Ubuntu system wszedł do busybox`a. Przy komendzie:

exit

system wyświetlił mi informację o rozjechaniu się plików. Jednakże komendą:

fsck /dev/sda1 (lub /dev/mapper/ - zależy jak mieliśmy dyski podpięte)  

rozwiązało problem.

Podczas aktualizacji na wyższą wersję proxmox nie mogłem zalogować się przez stronę www do proxmoxa. Rozwiązaniem okazało się usunięcie z /mnt/pve/ wszelkich dodatkowych serwerów plików które miałem podpięte, komendą:

umount -f -l /mnt/pve/mojserwerplikow

Podczas instalacji serwera OpenVPN pod systemem DEBIAN/UBUNTU natknąłem się w sieci na ciekawy skrypt, który znacznie upraszcza instalację. Skrypt uruchamiamy poniższym poleceniem:

bash openvpn-install.sh

Po instalacji – możemy stworzyć plik (certyfikat) kliencki z rozszerzeniem *.ovpn – tak jak na zdjęciu poniżej:

Skrypt openvpn-install.sh możemy ściągnąć stąd:

Plik wystarczy rozpakować a następnie uruchomić skrypt.

Praca zdalna w obecnych czasach jest na porządku dziennym. Dlatego chcąc bezpiecznie łączyć się z naszą siecią skorzystajmy z OpenVPN. Konfiguracja klienta pod linux`em jest banalnie prosta. Poniżej przykłady:

apt install network-manager-openvpn-gnome

Następnie dodajemy nasz plik z serwera do klienta w postaci *.ovpn

nmcli connection import type openvpn file /twojplik/*.ovpn