Czasami po wydaniu poniższej komendy:

apt-get update 

otrzymujemy następujący komunikat:

E: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Zasoby chwilowo niedostępne)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?

W powyższym przypadku należy wprowadzić komendę jak poniżej:

rm  /var/lib/dpkg/lock

Ostatnio aktualizując jakąś starszą maszynę otrzymałem taki oto komunikat:

The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY B188E2B695BD4743
W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/stretch/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY B188E2B695BD4743

Pomocne okazały się następujące komendy:

apt-key del B188E2B695BD4743

wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

apt update