Czasami po wydaniu poniższej komendy:

apt-get update 

otrzymujemy następujący komunikat:

E: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Zasoby chwilowo niedostępne)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?

W powyższym przypadku należy wprowadzić komendę jak poniżej:

rm /var/lib/dpkg/lock

Ostatnio aktualizując jakąś starszą maszynę otrzymałem taki oto komunikat:

The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY B188E2B695BD4743
W: Failed to fetch https://packages.sury.org/php/dists/stretch/InRelease The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY B188E2B695BD4743

Pomocne okazały się następujące komendy:

apt-key del B188E2B695BD4743

wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

apt update

W pracy zdarzyło mi się zauważyć, iż bardzo rośnie w Proxmox dysk local-lvm. Na maszynie mam zainstalowane VM Windows i Linux. Rozwiązaniem okazało się:

 • na maszynach z Windowsem: zrobienie defragmentacji dysku oraz uruchomienie programu SDelete ze strony https://docs.microsoft.com/pl-pl/sysinternals/downloads/sdelete
 • na maszynach z Linux`em: uruchomienie komendy fstrim -av

Strona Sharepoint Online niestety nie umożliwia nam przekierowania na naszą własną domenę. Tworząc rekord CNAME w DNS na naszym serwerze od strony Sharepoint Online otrzymujemy poniższy komunikat:

404 FILE NOT FOUND

Jedyne co mi przyszło do głowy, aby użytkownicy mogli łatwo zapamiętać adres strony xyz.pl to zrobienie przekierowania na stronę xyz.sharpoint.com. W tym celu należy:

 • postawić serwer z Apache2
  apt-get install apache2
  nano redirect.conf
ServerName xyz.pl
ServerAlias www.xyz.pl

RedirectPermanent / https://xyz.sharepoint.com/

ServerAdmin admin@xyz.pl

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
 • a2ensite redirect.conf
 • systemctl reload apache2
 • wskazać rekord A w DNS ze wskazaniem na IP naszego serwera
 • przekierować ruch na routerze (port 80 powinien być odblokowany)

Samba v4 jako serwer AD bardzo dobrze sprawdza się w pracy. Jednakże czasami występują problemy, takie jak poniżej:

Problem:

Podczas wywołania komendy: samba-tool gpo listall dostajemy komunikat jak poniżej:

ERROR(runtime): uncaught exception – (‘Could not find a DC for domain’, NTSTATUSError(3221225524, ‘The object name is not found.’))

Rozwiązanie:

W /etc/resolv.conf ustawiamy jak poniżej:

search mojadomena.lan

nameserver 127.0.0.1