W pracy miałem problem z dostępem do Active Directory z systemów Windows, jeśli komputery znajdowały się w innym VLAN`ie, tzn. nie rozwiązywało mi nazw jak puszczałem ping, np. ping activedirectory.local

Natomiast ping po adresie IP szedł bezproblemowo (na maszynach z linuxem mogłem bezproblemowo pingować adres ip i po nazwie). Rozwiązanie w systemach Windows`owych okazało się jak poniżej:

Panel Sterowania -> Centrum sieci i udostępniania -> Zmień ustawienia karty sieciowej -> prawy przycisk na karcie ethernetowej -> Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) -> Właściwości -> Zaawansowane -> odznaczamy Metryka automatyczna i dajemy np. 15

To samo co powyżej robimy dla Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6) lub wyłączamy go całkowicie jeśli z niego nie korzystamy.

Powyższy sposób pomaga nam uzyskać ping po nazwie i IP

Poniższą komendą możemy sprawdzić, przy ilu procentach zajętości RAM`u – zacznie kernel zrzucać dane do pamięci SWAP (standardowo jest to 60%):

cat /proc/sys/vm/swappiness

Wartość powyższą możemy zwiększyć/zmniejszyć do innej wartości, jeśli komputer np. nam się zawiesza:

sudo sysctl vm.swappiness=90

W celu zwiększenia SWAP`a, wykonajmy komendy jak poniżej:

swapoff -a <- wyłączamy SWAP`a na czas konfiguracji

fallocate -l 2096M /swapspace <- tworzymy nowy rozmiar (tu akurat 2GB)

mkswap /swapspace

swapon /swapspace <- włączamy SWAP`a

chmod 600 /swapspace <- nadajemy odpowiednie uprawnienia

cp /etc/fstab /etc/fstab.bak -> na wszelkie wypadek warto zrobić kopię fstab

echo /swapfile none swap sw 0 0 | sudo tee -a /etc/fstab <- automatyczne montowanie podczas uruchamiania

cat /proc/swaps <- sprawdzamy czy poprawnie przydzielona została nam nowa przestrzeń SWAP