Czasami zdarza się, że nasza wiadomość zostanie źle odkodowana w naszym programie pocztowym thunderbird, tzn, pojawiają się zamiast ą, ę, ś,ć, itp. dziwne znaczki.

Wystarczy wtedy kliknąć prawym przyciskiem myszy na folder Odebrane -> Właściwości i zmienić Rezerwowe kodowanie tekstu na UTF-8

Często dostaje email`e w formacie Libre Office Calc gdzie tekst jest wpisany jak poniżej:

Bardzo często potrzeba tekst oddzielić od siebie – tzn. aby imię było w oddzielnej kolumnie a nazwisko w innej.

W Libre Office Calc klikamy na Dane -> Tekst jako kolumny i zaznaczamy jak na obrazku poniżej:

W końcowym efekcie dostaniemy ładnie podzielony tekst jak poniżej:

Powyższa opcja przydaje się jeśli mamy tysiące rekordów do przerobienia.

Jeżeli na stanie posiadamy modem USB oraz linux`a na pokładzie możemy zainstalować sobie bramkę sms – GAMMU + Kalkun. Poniżej przedstawię krótki FAQ z błędami:

  1. Nie można wysłać sms`a – prosi o PIN
gammu getsecuritystatus
Oczekiwanie na PIN
gammu entersecuritycode PIN -
Enter PIN code: <wpiujemy PIN naszej karty SIM>
gammu getsecuritystatus
Nic nie wpisano

Od tej chwili możemy już wysłać sms`a z naszego komputera.

Posiadając modem usb możemy go szybko zrestartować w razie potrzeby, poniższymi komendami:

lsusb

wyświetli nam się taki wpis:

Bus 001 Device 006: ID 12d1:1506 Huawei Technologies Co., Ltd. Modem/Networkcard

Cyfry zaznaczone czarnym kolorem będą nam potrzebne do następnego kroku (są to id vendor i id product). A zatem restart wykonujemy następująco:

usb_modeswitch -R -v <id vendor> -p <id product>

np.

usb_modeswitch -R -v 12d1 -p 1506

Jeżeli mamy już zainstalowany serwer pocztowy i wgrany na nim certyfikat LetsEncrypt i chcemy korzystać z tego certyfikatu, musimy dodać odpowiedni wpis w:

/etc/postfix/main.cf

smtpd_tls_cert_file = /etc/letsencrypt/live/adam24.eu/fullchain.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/letsencrypt/live/adam24.eu/privkey.pem

/etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

ssl_cert = </etc/letsencrypt/live/adam24/fullchain.pem
ssl_key = </etc/letsencrypt/live/adam24/privkey.pem

Posiadając stronę www, pocztę, itp. potrzebujemy w jakiś sposób zabezpieczyć komunikację pomiędzy serwerem a użytkownikiem. Przykładowo wchodząc na stronę www, np. banku mamy większą pewność, iż strona należy do danego operatora czy instytucji – widząc przy adresie zieloną kłódkę. Poniżej przedstawiam jak zainstalować certyfikat letsencrypt, który jest darmowy:

apt-get update && apt-get upgrade
apt-get install python-certbot-apache
certbot --apache -m admin@example.com -d example.com -d www.example.com 

Następnie pojawi nam się:

Please read the Terms of Service at… gdzie potwierdzamy literką A

Dalej będzie:

Would you be willing to share your email address…potwierdzamy literką Y jeśli się zgadzamy

Kolejnym krokiem jest wybranie następujących spośród dwóch opcji :

Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP 
access. 
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access.
Choose this for new sites, or if you're confident your site works on HTTPS.
You can undo this change by editing your web server's configuration.

Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2 

W kolejnym etapie wybieramy domenę do której jest przypisana strona. Następnie możemy korzystać już z certyfikatu LetsEncrypt.